Adatvédelmi nyilatkozat


1. Ãltalános

1.1 Melyek a személyes adatok?

Személyes adatnak minősül minden olyan adat, mely a felhasználó személyazonosságát nyilvánosságra hozza vagy hozhatja. Tartjuk magunkat az adatkerülés alapelvéhez. Amennyire csak lehetséges eltekintünk a személyes adatok gyűjtésétől.

1.2 A személyes adatok használata

A személyes adatok kizárólag a szerzÅ‘déskötést, tartalmi kialakítását, a szerzÅ‘déses viszony lebonyolítását szolgálják (Ãltalános Adatvédelmi Rendelet 6. Cikk (1) b pont). Azokat alapvetÅ‘en nem adjuk át harmadik személy számára. A fizetés lebonyolítására az ehhez szükséges fizetési adatokat átadjuk a fizetéssel megbízott hitelintézet vagy adott esetben a megbízott és választott fizetési szolgáltatónak. Személyes adatainak feldolgozása kizárólag az EU-n belül történik.

1.3 Használati adatok

A weboldal látogatásakor általános technikai információk gyűjtésre kerülnek. Ilyen a használt IP cím, idő, a látogatás időtartama, a böngésző típusa valamint adott esetben az eredeti oldal. A használati adatok a technikai lehetőségtől függően egy logfile-ban kerülnek rögzítésre és felhasználhatók illetve tárolhatók ezen weboldal statisztikai elemzésének céljából. Ezen használati adatok nem kerülnek összekapcsolásra az Ön további személyes adataival.

1.4 Regisztrációs adatok

Weboldalunk funkcióinak teljeskörű használatához regisztráció szükséges. A regisztrációs adatok az Ön által megadottak szerint kerülnek rögzítésre és hozzájárulása szerint a megadott konkrét célnak megfelelÅ‘en kerülnek felhasználásra (Ãltalános Adatvédelmi Rendelet 6. Cikk (1) a pont).

1.5 A tárolás időtartama

Személyes adatait a cél befejeztével, mely okán az adatok rögzítésre kerülnek, csak addig őrizzük meg, ameddig az a törvényi (elsősorban adójogi) előírások szerint szükséges.

2. Az Ön jogai

2.1 Tájékoztatás

Tájékoztatást kaphat tÅ‘lünk, hogy az Ön személyes adatait kezeljük-e, és amennyiben ez így van, joga van ezekrÅ‘l a személyes adatokról szóló tájékoztatáshoz valamint az Ãltalános Adatvédelmi Rendelet 15. Cikkében megnevezett további információkhoz.

2.2 Az adatok helyesbítéséhez való jog

Joga van az Önt érintÅ‘ pontatlan személyes adatok helyesbítéséhez, és kérheti az Ãltalános Adatvédelmi Rendelet 16. Cikke szerint a hiányos személyes adatok kiegészítését.

2.3 Törléshez való jog

Jogosult arra, hogy kérje tőlünk az Önt érintő személyes adatok késedelem nélküli törlését. Mi azokat kötelesek vagyunk késedelem nélkül törölni, főképp akkor, hogyha legalább az egyik a következő okokból fennáll:

Személyes adataik már nem szükségesek ahhoz a célhoz, melyhez azok rögzítésre vagy egyéb módon kezelésre kerültek

Ha visszavonja hozzájárulását, mely alapján adatait kezeljük, és a kezeléshez nincs másik jogalap.

Ha az Ön adatait jogtalanul kezeltük.

A törléshez való jog akkor nem áll fenn, hogyha személyes adatai szükségesek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

2.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Joga van kérni tőlünk az adatkezelés korlátozását, amennyiben

 • kétségebe vonja az adatok helyességét és emiatt mi azok helyességét vizsgáljuk,
 • a kezelés jogszerűtlen és Ön a törlést elutasítja és ehelyett a felhasználás korlátozását kéri
 • az adatokra nincs tovább szükségünk, viszont Önnek azok szükségesek jogi igények elÅ‘terjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 • tiltakozik adatainak kezelése ellen, és még nem bizonyított, hogy a mi jogszerű okunk az Önével szemben elsÅ‘bbséget élvez.

2.5 Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha az adatkezelés a hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik nálunk.

2.6 Visszavonás

Amennyiben személyes adatainak kezelése hozzájáruláson alapul, joga van a hozzájárulást bármikor visszavonni.

2.7 Ãltalános és panaszjog

Fenti jogainak gyakorlása alapvetően ingyenes. Joga van panaszával közvetlenül a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságunkhoz, Landesdatenschutzbeauftragte, fordulni.

3. Adatbiztonság

3.1 Adatbiztonság

Weboldalunkon minden adatot technikai és szervezési intézkedésekkel védünk azok elvesztésétől, megsemmisülésétől, az azokhoz való hozzáféréstől, azok változtatásától illetve terjesztésétől.

3.2. Sessions és sütik

Internetes jelenlétük kezeléséhez használhatunk sütiket illetve szerveroldali Session-ket, melyekben adatokat tárulhatunk. A sütik például szolgálhatnak a felhasználói névvel való köszöntésre. A sütik olyan adatállományok, melyeket egy weboldal az Ön merevlemezére ment, annak érdekében hogy a weboldal következÅ‘ meglátogatásánál automatikusan felismerje a számítógépet és így a weboldal használatát Önhöz igazítsa. A felhasznált sütik egy része a böngészÅ‘ használata után kitörlÅ‘dik. Ezek az ún. munkamenet sütik. Más sütik megmaradnak az Ön számítógépén és lehetÅ‘vé teszik böngészÅ‘je felismerését a weboldalunk újbóli meglátogatásakor (állandó sütik). Beállíthatja a böngészÅ‘jét olyan módon, hogy tájékoztatást kapjon a sütik elhelyezésérÅ‘l és egyenként dönthessen azok elfogadásáról vagy a sütik elfogadását bizonyos esetekre vagy általánosan kizárhatja. Ennél kérjük vegye figyelembe, hogy ezen weboldal egyes funkcióit így esetleg nem tudja használni, amennyiben a sütiker deaktiválta. Biztosítjuk, hogy semmilyen személyes adat nem vehetÅ‘ át a sessions-ökbÅ‘l vagy a sütiken keresztül és a sütiket csak akkor kerülnek elhelyezésre, amennyiben az a weboldal szempontjából szükséges. EbbÅ‘l az következik, hogy az Ön részérÅ‘l ez ellen nem áll fenn elsÅ‘bbséget élvezÅ‘ érdek (Ãltalános Adatvédelmi Rendelet 6. Cikk (1) f pont).

4. Hírlevél

Ha hírlevelünkre jelentkezik, akkor felhasználjuk az ehhez szükséges vagy Ön által külön megadott adatokat, annak érdekében, hogy számára rendszeresen eljuttassuk email hírlevelünket. A hírlevélről való jelentkezés minden időben lehetséges és történhet az impresszumban megadott kapcsolatfelvételi lehetőségek egyikére lejuttatott üzenettel vagy a hírlevélben az erre szolgáló link segítségével.

5. Külső szolgáltatók

5.1 Google Analytics

Ez a webhely a Google Analytics-ot, a Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “Googleâ€, által üzemeltett webhely elemzÅ‘ szolgáltatást használja, és ezen web elemzÅ‘ szolgáltatáson keresztül adatokat gyűjt valamint tárol, melyekbÅ‘l pszeudonimek használatával felhasználói profilokat hoz létre.

Az így létrehozott felhasználói profilok a látogatói szokások kiértékelésére szolgálnak, annak érdekében hogy a weboldal által megjelenített kínálat az igényeknek megfelelően kerüljön kialakításra illetve javításra. A Google Analytics felhasznál ún. Sütiket, kisméretű szöveges fájlokat, melyet a számítógépe elment, annak érdekében, hogy a weboldal Ön által történő használatát elemezni lehessen. A sütik által keletkeztetett információk a weboldal használatával kapcsolatban általában a Google egy USA-ban található szerverére kerülnek továbbításra illetve ott tárolásra. Ezen a webhelyen az IP cím anonimmé tételével az IP címét a Google az Európai Unió tagállamainak területén illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megegyezés szerződő feleinek területén lerövidíti. Csak kivételes estekben kerül a teljes IP cím a Google USA-ban található szerveire és ott rövidítésre.

A Google ezen weboldal üzemeltetőjének megbízásából használja ezeket az információkat, annak érdekében, hogy ezen weboldal Ön által történő használatát kiértékelje, jelentést készítsen a weboldalon kifejtett aktivitásáról, és hogy egyéb weboldal illetve az internethasználattal összefüggő szolgáltatást nyújtson a weboldal üzemeltetőjének. A Google Analytics keretében a böngészőjétől átvett IP cím nem kerül a Google többi adatával összekapcsolásra. A pszeudonim alatt nyilvántartott felhasználói profilok sem kerülnek összekacsolásra a felhasználó személyes adataival kifejezett és külön hozzájárulás nélkül. A böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja a sütik tárolását, viszont felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben a weboldal egyes funkcióit így esetleg nem tudja majd használni. Emellett megakadályozhatja a sütik által gyűjtött és a weboldal használatára vonatkozó adatok (beleszámítva az IP címét) Google részére történő átadását illetve ezen adatok feldolgozását a Google által, úgy hogy a következő linken (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) elérhető böngésző plugint letölti és telepíti.

A Google adatvédelmi nyilatkozatát http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oldalon tekintheti meg. Felhasználói feltételekről és adatvédelemről részletes információkat talál http://www.google.com/analytics/terms/de.html és http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html honlapokon. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a Google Analytics ezen a weboldalon „anonymizelp†kóddal kiterjesztésre került, annak érdekében, hogy az IP címek anonim feldolgozása (ún. IP Masking) lehetővé váljon.

5.2 Google AdWords Conversation Tracking

Emellett használjuk a Google AdWords Conversation Tracking-t. Amennyiben egy Google hirdetésen keresztül jut el a honlapunkra, úgy egy süti kerül elhelyezésére a számítógépén (“Conversion Cookieâ€). Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes adatokat és 30 napot követÅ‘en elvesztik érvényességüket. Ha a süti még nem járt le és Ön meglátogat nálunk bizonyos oldalakat, úgy láthatjuk mi és a Google, hogy valaki ráklikkelt a hirdetésre és így lett tovább tovább irányítva. Minden AdWords ügyfél ekkor más sütit kap. Ãgy a weboldalon keresztül a sütik követése számunkra, mint AdWords ügyfelek számára, nem lehetséges. A sütik illetve az azokkal gyűjtött információk segítségével statisztikákat készíthetünk (pl. a felhasználók teljes száma, akik ráklikkeltek a hirdetéseinkre és így lettek tovább tovább irányítva. Amennyiben Ön ezt a trackinget nem kívánja, úgy megakadályozhatja a sütik telepítését pl. a böngészÅ‘ megfelelÅ‘ beállításával. A deaktiválás akkor is lehetséges, hogyha a böngészÅ‘jét úgy állítja be, hogy a sütik a “googleadservices.com†domainrÅ‘l blokkolva legyenek. További információkat illetve a Google adatvédelmi nyilatkozatát itt találja:

http://www.google.de/policies/privacy/

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

5.3 Facebook Remarketing-Pixel használata

Használjuk weboldalunkon a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94304 USA, által üzemeltett „Custom Audiences“ Remarketing funkcióját. A Facebook által gyűjtött információk feldolgozásáért a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland a felelős.

Ez a funkció lehetővé teszi számunkra, hogy a weboldal látogatóit a facebookon célzott hirdetésekkel tudjuk megszólítani. Ehhez személyre szabott és az érdeklődési körnek megfelelő Facebook-Ads jelennek meg, ha az oldalt a Facebookról látogatják meg. Ezt a funkciót a mi weboldalunkon a Facebook egy Remarketing-Pixel-je teszi lehetővé, mely az oldalon kerül végrehajtásra.

Weboldalunk meglátogatásakor a Pixel közvetlen kapcsolatot teremt a Facebook Server-rel. Ãgy kerül közvetítésre a Facebook Server felé, hogy melyik honlapunkat látogatta meg a felhasználó. A Facebook ezt az információt hozzárendeli az Ön személyes Facebook felhasználói fiókjához. BÅ‘vebb információkat a Facebook adatgyűjtésérÅ‘l illetve -kezelésérÅ‘l, az ezzel kapcsolatos jogairól illetve privát szférájának védelmi lehetÅ‘ségeirÅ‘l a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál az alábbi címen: https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Amennyiben nem szeretné, hogy a Facebook az összegyűjtött adatokat közvetlenül hozzárendelje a Facebook felhasználói fiókjához, úgy megváltoztathatja a “Custom Audiences†remarketing funkciót a fiókbeállításoknál: https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsettings%2F%3Ftab%3Dads#_=_. Ehhez be kell jelentkeznie a Facebookra.

5.4 Hotjar

Honlapunkon használjuk a Hotjar-t, a Hotjar Ltd. („Hotjar“) (http://www.hotjar.com, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, Europe) elemzésre alkalmas szoftverét. A Hotjarral lehetőség nyílik számunkra, hogy a weboldalunkon a klikkjeit illetve kurzor mozgásokat mérjük illetve kiértékeljük. Azon információkat, melyeket a “Tracking Code†illetve a sütik generálnak a weboldalunk meglátogatásáról, átadásra kerülnek a Hotjar írországi szerverének és ott azokat elmentik. A Hotjar sütije eközben 365 napig is érvényben maradhatnak. A következő információk kerülnek gyűjtésre:

Végberendezésspecifikus adatok

A következő információk kerülnek összegyűjtésre végberendezésével illetve böngészőjével kapcsolatban:

 • a végberendezés IP címe (az anonimizált formában kerül rögzítésre illetve tárolásra)
 • a végberendezés képernyÅ‘/display felbontása
 • a végberendezés típusa (egyedi végberendezés beazonosíthatóságát szolgáló tulajdonságok), operációs rendszer, és böngészÅ‘ típusa
 • földrajzi helyzet (csak ország)
 • a Hotjar-ra alapuló weboldal megjelenítésénél preferált nyelv

Felhasználói információk

 • egér események (mozgás, pozíció és klikkek)

Protokoll adatok

Szúrópróba szerűen feljegyeznek a Hotjar szerverei automatikusan információkat, melyeket a mi weboldalunk és a Hotjar weboldala rögzít, többek között a következő adatok kerülnek feljegyzésre:

 • hivatkozott domain
 • meglátogatott oldalak
 • földrajzi helyzet (csak ország)
 • weboldal megjelenítésénél preferált nyelv
 • dátum és idÅ‘, hogy mikor lettek lehívva a website oldalai

Ezeket az információkat használja a Hotjar annak érdekében, hogy weboldalunk használatát kiértékelje, a használatról jelentéseket készítsen valamint egyéb szolgáltatások érdekében, melyek a weboldal használatát illetve az internethasználat értékelését érinti.

A Hotjar emellett igénybe veszi harmadik személyek, mint Google Analytics és Optimizely, szolgáltatásait. Ezek menthetnek olyan információkat, melyeket böngészője a weboldal megtekintésének keretei között küld meg (pl. Sütik vagy IP kérések). További információkat talál ezen szolgáltatások adatvédelmi nyilatkozataiban.

Amennyiben a rögzítést nem kívánja, úgy azt deaktiválhatja b9ngészőjében a DoNotTracker-Header elhelyezésével. Megakadályozhatja a Hotjart az adatok rögzítésében úgy is, hogy az alábbi linkre kattint és követi az ottani instrukciókat: https://www.hotjar.com/opt-out.

A nyilatkozat nyelve a német. Amennyiben eltérés van a német és a magyar nyelvű szövegek között, úgy az eredeti német nyelvű szöveg az irányadó.

6. Kapcsolatfelvétel

Az adatvédelemmel kapcsolatban szívesen fordulhat az alábbi elérhetőségeken hozzánk.

Les relations dans lesquelles vous pensez que vous n’appartenez pas vous-même et que vous êtes constamment sous pression, sommes douloureux. Il arrive souvent qu’une personne elle-même se positionne tadalafil 20mg un sacrifice, bien que la bien-aimée soit tout à fait prête d’accepter votre point de vue et de vos actions. Dans ce cas, vous devez avoir un travail sérieux sur vous-même et vous rendre compte que vous avez tout le droit de vouloir et de faire ce que vous voulez, sincèrement une personne aimante soutiendra définitivement ces initiatives.