Általános Szerződési Feltételek

https://www.wegreened.com/

 

Jelen „Ãltalános SzerzÅ‘dési Feltételek†szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét. Az Ãltalános SzerzÅ‘dési feltételek szerint az üzemeltetÅ‘, szolgáltató,  Holt-Szamos Vendégház – 4752 GyÅ‘rtelek, Rákóczi u. 36. – továbbiakban Szolgáltató, elszállásolási SzerzÅ‘dést köt az egyéb szálláshely szolgáltatást igénybe vevÅ‘ személyekkel, szerzÅ‘dÅ‘ felekkel.
https://roulette222es.com

Szerződő felek

Vásárló / Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevÅ‘, a honlapon keresztül, illetve a Szolgáltatónál az info@holt-szamos.hu e-mail címen keresztül írásban szolgáltatást vásárló személy, aki az ÃSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezÅ‘nek fogadja el, továbbiakban Vendég.

Szolgáltató: Holt-Szamos Vendégház, továbbiakban Szolgáltató

Levelezési cím: info@holt-szamos.hu

Telefon: + 36 70Â 773 1132

1. Ãltalános SzerzÅ‘dési Feltételek célja

Az Ãltalános SzerzÅ‘dési Feltételek (ÃSZF) Szolgáltató és a vele szerzÅ‘déses kapcsolatba lépÅ‘ Vendég között létrejövÅ‘ jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetÅ‘en Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

2. Szerződési Feltételek elfogadása

A Szerződési Feltételek Vendég által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

3. Szerződési Feltételek hatálya

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Ãltalános SzerzÅ‘dési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÃSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja. Jelen ÃSZF 2020. január 01-étÅ‘l határozatlan ideig hatályos.

4. A szolgáltatás területi hatálya

Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

5. Szerződéses fogalmak:

Vásárló / Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevÅ‘, a honlapon keresztül szolgáltatást vásárló személy, aki az ÃSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezÅ‘nek fogadja el, továbbiakban Vendég

Szolgáltató: a jelen ÃSZF feltételei szerint egyéb, átmeneti szálláshely szolgáltatást nyújtó Holt-Szamos Vendégház, továbbiakban Szolgáltató

A szolgáltatás: egyéb, átmeneti szálláshely szolgáltatás

Ãrajánlat: A Szolgáltató honlapján működÅ‘ online foglalási rendszer által megküldött díjbekérÅ‘

Foglalás: A díjbekérÅ‘ megfizetését követÅ‘en jön létre, és így írásban megkötött SzerzÅ‘désnek minÅ‘sül, és egyben az ÃSZF és a Foglalási és Lemondási Feltételek automatikus elfogadását jelenti.

Fizetési és lemondási feltételek: A Holt-Szamos Vendégház által biztosított szolgáltatás ellenértékének megfizetésére, a foglalás és fizetés módjára, ütemezésére, a foglalás lemondás esetére és a lemondás esetén vissza nem térítendő összegre vonatkozó feltételek meghatározása.
On-line bankkártyás fizetés: A Holt-Szamos Vendégház weblapján indított bankkártyás fizetés. – 16. - 19. pont alatt.

A szolgáltatás területi hatálya: Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

6. Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást:

6.1. A Vendégház elsősorban egyben kiadó, összetartozó családok, baráti társaságok részére, de lehetőség. van kisebb létszámú csoportok fogadására is, kevesebb apartman igénybevételével. Maximális létszám: 29 fő.

6.2. A Szolgáltató nem tartózkodik a Vendégházban, Önök, mint SzerzÅ‘dÅ‘ felek, a GyÅ‘rtelek, Rákóczi utca 36. alatti 5 apartamnból (mindegyike klimatizált, fürdÅ‘szobával, teljesen felszerelt konyhával, nappali-étkezÅ‘ helyiséggel) álló, bekerített kerttel, téliesített terasszal, kerti bútorokkal, parkolóval rendelkezÅ‘ vendégházat és szolgáltatásait egyéb szállásként, üdülési, pihenési célból saját felelÅ‘sségükre veszik igénybe. A házban illetve a kertben található berendezéseket és felszerelést, – ideértve a medence , szauna illetve a kerti grill, bográcsozó hely gondos használatát, – az Önök rendelkezésére bocsátjuk ott tartózkodásuk alatt.

6.3. Minden tőlünk telhetőt megteszünk vendégeink biztonsága érdekében, felhívjuk figyelmüket az esetleges veszélyforrásokra, azonban a házban illetve az ingyenes parkolóban lévő személyes vagyontárgyaikért, valamint a ház és környezete nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi sérülésekért, illetve a házban keletkezett károkért felelősséget nem tudunk vállalni. Az Önök által a házban, annak berendezéseiben, környezetében okozott károkért kártérítési felelősség terheli Önöket.

6.4. Probléma esetén elérhetÅ‘ek vagyunk a honlapon illetve a jelen ÃSZF-ben megadott telefonszámon, illetve e-mail címen, hogy segítségükre lehessünk ott tartózkodásuk idején, távozás utáni reklamációt azonban nem tudunk elfogadni.

7. Ajánlatkérés illetve foglalás menete:

7.1.A Vendég írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató árajánlatot küld. Az árajánlat írásos közös megegyezés alapján módosítható. Az árajánlatra történő válasz hiányában az árajánlat 4 napos türelmi idő után törlésre kerül.

7.2. A foglalás a Vendég írásban, leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával, a teljes szállásköltség 50 %-ának megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben a Foglalási és Lemondási Feltételek és az ASZF automatikus elfogadását jelenti. Vendég elfogadja, hogy az általa lemondott foglalásra, a foglalás érvényesítésekor előzetesen befizetett foglalási összeget a szolgáltató nem téríti vissza Vendég részére.

7.3. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

7.4. A Szerződés tartalma kiterjed a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára, valamint a Foglalási és Lemondási Feltételekre, illetve a vonatkozó ASZF-re.

7.5. A Szerződés módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges.
Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében van lehetőség.

7.6. A Szolgáltató vendégház a meghirdetett árait, – kivéve amennyiben adott idÅ‘szakra kötelezettséget nem vállal, – elÅ‘zetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

7.7. Az árak tartalmazzák az általános forgalmi adó (ÃFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét, mely jelenleg 5%.

7.8. A helyi idegenforgalmi adó a szállásdíjon felül extra fizetendő a helyszínen Vendég/éj alapon. Az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség a 18-70 közötti személyekre vonatkozik.

Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.holt-szamos.hu, illetve a www.facebook.com/holtszamosvendeghaz/ oldalakon kerülnek meghirdetésre.

7.9. A honlapon és egyéb fórumokon meghirdetett közvetített szolgáltatásokért (aktív pihenés) és e szolgáltatások közben bekövetkezett balesetekért és károkért a Vendégház üzemeltetője nem vállal felelősséget és nem terheli felelősség. A meghirdetett szolgáltatásokat a Vendég saját felelősségére veszi igénybe.

7.10. A lefoglalt, de a Vendég szálláshelyen való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások (szállás, közvetített szolgáltatások,) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.

8. A Szolgáltatás módosítása, törlése

8.1. Ãrajánlat:

A Vendég írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató árajánlatot küld. Az árajánlat írásos közös megegyezés alapján módosítható. Az árajánlatra történő válasz hiányában az árajánlat 4 napos türelmi idő után törlésre kerül.

8.2. Foglalás

8.2.1. Amennyiben a Szolgáltató által a foglalás megerősítéséhez kért 50 % megegyezés szerinti határidőig nem kerül megfizetésre, a foglalás törlésre kerül. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű. A foglalás módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges.

8.2.2. Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más időpontra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében van lehetőség.

8.2.3. A Szolgáltató vendégház a meghirdetett árait, – kivéve amennyiben adott idÅ‘szakra kötelezettséget nem vállal, – elÅ‘zetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

9. Igénybevétel feltételei:

9.1. A vendég a szállást az igénybevétel napján 14.00-18.00 óráig történő bejelentkezéssel (check-in) veheti igénybe. Kijelentkezés (check-out) az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10.00-ig. Előzetes megállapodás esetén a kijelentkezési időpont meghosszabbítható.

9.2. A Vendég a szálláshelyre érkezéskor a hatályos jogszabályoknak megfelelÅ‘en személyazonosságát köteles a szállás elfoglalása elÅ‘tt igazolni. A kitöltött és aláírt bejelentÅ‘vel a vendég elfogadja a szálláshely Ãltalános SzerzÅ‘dési Feltételeit illetve a szálláshely kifüggesztett Házirendjét.

9.3. A Vendég hibájából keletkező sérülésekért a Szálláshely nem vállal felelősséget. A rongálás miatti költségeket a szálláshely a vendégre terheli.

9.4. Amennyiben a vendég a szállást az érkezés napján reggel 10.00 előtt kívánja elfoglalni, az előző éjszaka szállásdíjának 30 %-a kerül felszámításra.

9.5. A szálláshelyre előzetes egyeztetést követően, csak kistestű háziállatok hozhatók. A behozott háziállatok által okozott sérülésekért, károkért a vendéget kártérítési kötelezettség terheli a szálláshely felé.

9.6. A házban tilos a dohányzás..

10. Szálláshely használat visszautasítása, szerződés megszűnése

10.1. A Szálláshely jogosult a szerződést felmondani és a szolgáltatásnyújtást megtagadni amennyiben a Vendég nem teljesítési fizetési kötelezettségét

10.2. a vendég nem rendeltetésszerűen használja a szálláshelyet

10.3. fertőző betegségben szenved

10.4. drog befolyása alatt áll

10.5. elfogadhatatlan, erkölcstelen, erőszakos, összeférhetetlen magatartást tanúsít a házban és környezetében.

10.6. a feleken kívül álló okok, úgynevezett Vis Major (háború, tűz, árvíz, időjárás béli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), esetén, melyek felett a fél nem bír ellenőrzéssel.

11. A Vendég jogai

11.1. A Vendég jogosult a Szálláshely szolgáltatási körbe tartozó rendeltetésszerű használatára,

11.2. A Vendég jogosult a szálláshely berendezéseinek, eszközeinek használatára.

11.3. A Vendég, hozzáértés esetén, jogosult a Szolgáltató vendégházban található cserépkályha, kandalló, kerti grill rendeltetésszerű, gondos használatára.

11.3. A tartózkodás idején felmerülő bármely probléma esetén a szolgáltató telefonon illetve írásban a nobuta@nobutavendeghaz.hu címen elérhető, a probléma mielőbbi megoldása érdekében.

11.4. A Vendég panasztételi joga a szálláshely elhagyását követően megszűnik.

12. A Vendég kötelezettségei

12.1. Vendég köteles a Szerződésben foglaltak szerinti időpontig és módon kiegyenlíteni a szolgáltatások ellenértékét.

12.2. Gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó 18 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szálláshelyen.

12.3. Vendég köteles az általa, vagy kisérője illetve a felügyelete alá tartozó személyek által okozott kárt a szolgáltatónak megtéríteni.

13. A Szolgáltató jogai

13.1. A Szolgáltatónak jogában áll a Vendég által megrendelt és véglegesített, de Vendég által igénybe nem vett szálláshely szolgáltatásra beérkezett 50 % szállásköltség összegének megtartása jelen ÃSZF-ben és Foglalási és Lemondási feltétekben rögzítettek szerint.

13.1.2. A Szolgáltatónak jogában áll a 10.1. 1-6. pontjai alatt foglaltak esetén a szálláshely szolgáltatás visszautasítása, megszüntetése.

14. A Szolgáltató kötelezettsége felelőssége

14.1.. A Szolgálató köteles a vendég tartózkodása alatti panaszát kivizsgálni és megtenni a szükséges lépéseket a probléma kezelésére.

14.2. A Szolgáltató köteles telefonos elérhetőségét megadni a Vendégnek, az ott tartózkodása alatt esetleg felmerült problémák, kérdések rendezése érdekében

14.3. Szolgáltató nem vállal felelősséget a vendég által behozott elektromos berendezésekért, azok okozta károkért a vendég a felelős.

14.4. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a vendég által saját maga okozott károkra illetve a vendégek körén kívül álló elháríthatatlanul bekövetkezett károkra.

14.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltató közösségi tereiben illetve szobáiban hagyott személyes tárgyakért, értéktárgyakért, készpénzért.

14.6. A Szolgáltató ingyenes, bekerített parkolójában hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

15. Fizetési és Lemondási Feltételek

15.1. A foglalás a Foglalási és Lemondási Feltételek illetve az ASZF elfogadásával, a teljes szállásdíj 50%-ának előre történő megfizetése és annak visszaigazolása után érvényes. Amennyiben a kért összeg a megjelölt határnapig nem érkezik meg, Szolgáltató ajánlati és szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

15.2. A 50% megfizetése történhet átutalással, interneten Szép Kártyával és bankkártyával. A fennmaradó szállásdíj a kulcs átvételekor készpénzben illetve Szép Kártyával fizetendő. Lemondás esetén a 50%-ot nem tudjuk visszatéríteni.

15.3. Kiemelt időszak: Húsvét, Pünkösd, Szilveszter. Ezen foglalását a teljes szállásdíj 100%-ának megfizetésével tudja a Vendég biztosítani. Lemondás esetén a befizetett összeg nem visszatérítendő.

15.4. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő Vendéget, illetve annak SZÉP kártyáját/bank kártyáját terheli.

16.Bankkártyás online fizetési rendszer feltételei:

16.1. Ãltalános jellemzÅ‘k:

16.2. A Szerződési Feltételek Vendég által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

16.3. A Szerződés akkor jön létre, ha a fenti pont értelmében a Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti.

16.4. A Vendég a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton, bankkártyával, a megrendelés nyugtázásakor teljesíti.

16.5. Foglalás akkor jön létre, amikor a Vendég a foglalást végső formájában jóváhagyja. Szolgáltató biztosítja, hogy Vevő bankkártyájának megterhelése csak azután jön létre, miután Vendég fizetési szándékát internetes felületen megerősíti.

Az elfogadható bankkártya típusok: VISA, MASTERCARD, MAESTRO és SZÉP kártya

17. Szolgáltató kötelezettsége és felelőssége:

17.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást a Vendég részére folyamatosan biztosítja a Vendég fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.

17.2. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

17.3. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévÅ‘ esetleges hibákért felelÅ‘sséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelÅ‘ terhelÅ‘ közterheket, illetve az Ãltalános Forgalmi Adó (ÃFA)-t, a személyenként és éjszakánként fizetendÅ‘ idegenforgalmi adó kivételével.

17.4. A Szolgáltató a vásárló Vendég adatait a szerzÅ‘dés teljesítése, és a szerzÅ‘dés feltételeinek késÅ‘bbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra – a Vendég kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

17.5. Vendég bejelentések, panaszok kezelése: A Vendég a fenti banki szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltatónak személyesen, telefonos ügyfélszolgálatán, valamint az info@holt-szamos.hu e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vendéget. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató a Vendég által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

18. A Vendég jogai és kötelezettségei

18.1. A vendégnek a bankkártya fizetés megkezdés előtt pontos adatok megadásával ki kell töltenie a honlapos űrlapot, az esetleges probléma elkerülése végett.

18.2. A Vendég adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

18.3. A Vendég kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vendég csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vendég nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás automatikusan törlődik a rendszerből.

19. Bankkártyás Online fizetési rendszer

19.1. A bankkártyával való fizetés a OTP Bank Nyrt. szerverén keresztül történik erős (128 bites) SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül, így az Ön banki adatai garantáltan nem kerülnek illetéktelenek tudomására az Interneten keresztül. Ha az online fizetéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, hívja az ügyfélszolgálatunkat.

19.2. A szolgáltató megrendelés során keletkezett és birtokába jutott adatokat tárolja, azaz a kártyabirtokos vagy megrendelő vendég nevét kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel. A szolgáltató a tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal nem rendelkezik.

19.3. A vásárló Vendég hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vendég kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vendég hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból
származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja, és lehetőségeihez mérten kezeli.

19.4. Hibás összeg megadásából eredő problémák kezelése

19.4.1. Ãltalános SzerzÅ‘dési Feltételeinkben valamint A Foglalási és Lemondási Feltételeinkben foglaltak értelmében Vendég foglalását a teljes szállásköltség 50%-ának (illetve kiemelt idÅ‘szaki foglalás esetén 100%-ának) elÅ‘re történÅ‘ megfizetésével tudja érvényesíteni, mely összeg lemondás esetén nem visszatérítendÅ‘.

19.4.2. Amennyiben a Vendég a 50% összegét (ill. kiemelt időszaki foglalásnál a 100% összegét) meghaladó összeg kifizetését kezdeményezte, ebben az esetben ezt írásban, e-mailben: info@holt-szamos.hu-a Szolgáltató felé kell jeleznie. A levélnek tartalmaznia kell a túlfizetés összegét, idejét és a tranzakció számát.

19.4.3.A Szolgáltató válaszlevelében értesíti Vendéget, hogy amennyiben a fizetett összeg meghaladja a foglalás során rögzített előre megfizetendő 50% (ill. 100%) összegét, a Szolgáltató a megfizetett összeggel csökkenti a szállásra érkezéskor a fizetendő szállásdíj végösszegét.

19.4.4. Amennyiben azonban a Vendég lemondja a foglalást, Szolgáltató csak az előírt 50%-ot (ill. kiemelt időszaki foglásás esetén 100%-ot) meghaladó összeget (azaz a túlfizetés összegét) tudja visszatéríteni Vendég részére. Szolgáltató a túlfizetés tényét a bejelentést követő 15 napon belül kivizsgálja és amennyiben a követelést jogosnak ítéli, úgy kezdeményezi a túlfizetett összeg jóváírását és a túlfizetett összeget a bankköltségek levonása után 15 napon belül jóváírja. A vizsgálat eredményéről a Vendéget (a tranzakcióban megadott e-mail címen) írásban tájékoztatja.

20. Az elfogadható bankkártya típusok: VISA, MASTERCARD, MAESTRO és SZÉP kártya

Adatvédelem

A Szolgáltató fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, a vendég adatokat csak a kijelentkezés napjáig tárolja. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló hatályos jogszabályok érvényesítésére ( Jelenlegi: 1992. évi LXIII. Törvény, valamint a 2011. évi CXII.  Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvény adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság felé a törvény szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.

Szolgáltató adatvédelmi elveit külön Adatvédelmi Nyilatkozatban teszi közzé honlapján.